• Βρήτε το iOS Firmware για Download βάσει το iPhone σας

Σημείωση: Εάν το κατεβάζετε με Safari τότε βεβαιωθείτε ότι τοauto unzip είναι disabled η χρησιμοποιήστε Chrome η Firefox.

Απευθείας download links για τα τελευταία iOS firmware αρχεία για iPhone:


11.3.0 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (6+): iPhone_5.5_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (6): iPhone_4.7_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (6s): iPhone_4.7_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (6s+): iPhone_5.5_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (SE): iPhone_4.0_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_11.3_15E216_Restore.ipsw

Απευθείας download links για τις προηγούμενες εκδόσεις iOS firmware για iPhone:

1.0.0 (iPhone 2G): iPhone1,1_1.0_1A543a_Restore.ipsw
1.0.1 (iPhone 2G): iPhone1,1_1.0.1_1C25_Restore.ipsw
1.0.2 (iPhone 2G): iPhone1,1_1.0.2_1C28_Restore.ipsw
1.1.1 (iPhone 2G): iPhone1,1_1.1.1_3A109a_Restore.ipsw
1.1.2 (iPhone 2G): iPhone1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw
1.1.3 (iPhone 2G): iPhone1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw
1.1.4 (iPhone 2G): iPhone1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw
2.0.0 (iPhone 2G): iPhone1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw
2.0.0 (iPhone 3G): iPhone1,2_2.0_5A347_Restore.ipsw
2.0.1 (iPhone 2G): iPhone1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
2.0.1 (iPhone 3G): iPhone1,2_2.0.1_5B108_Restore.ipsw
2.0.2 (iPhone 2G): iPhone1,1_2.0.2_5C1_Restore.ipsw
2.0.2 (iPhone 3G): iPhone1,2_2.0.2_5C1_Restore.ipsw
2.1.0 (iPhone 2G): iPhone1,1_2.1_5F136_Restore.ipsw
2.1.0 (iPhone 3G): iPhone1,2_2.1_5F136_Restore.ipsw
2.2.0 (iPhone 2G): iPhone1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw
2.2.0 (iPhone 3G): iPhone1,2_2.2_5G77_Restore.ipsw
2.2.1 (iPhone 2G): iPhone1,1_2.2.1_5H1_Restore.ipsw
2.2.1 (iPhone 3G): iPhone1,2_2.2.1_5H11_Restore.ipsw
3.0.0 (iPhone 2G): iPhone1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw
3.0.0 (iPhone 3G): iPhone1,2_3.0_7A341_Restore.ipsw
3.0.0 (iPhone 3GS): iPhone2,1_3.0_7A341_Restore.ipsw
3.0.1 (iPhone 2G): iPhone1,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
3.0.1 (iPhone 3G): iPhone1,2_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
3.0.1 (iPhone 3GS): iPhone2,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw
3.1.0 (iPhone 2G): iPhone1,1_3.1_7C144_Restore.ipsw
3.1.0 (iPhone 3G): iPhone1,2_3.1_7C144_Restore.ipsw
3.1.0 (iPhone 3GS): iPhone2,1_3.1_7C144_Restore.ipsw
3.1.2 (iPhone 2G): iPhone1,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
3.1.2 (iPhone 3G): iPhone1,2_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
3.1.2 (iPhone 3GS): iPhone2,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw
3.1.3 (iPhone 2G): iPhone1,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
3.1.3 (iPhone 3G): iPhone1,2_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
3.1.3 (iPhone 3GS): iPhone2,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw
4.0.0 (iPhone 3G): iPhone1,2_4.0_8A2y3_Restore.ipsw
4.0.0 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
4.0.0 (iPhone 4): iPhone3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw
4.0.1 (iPhone 3G): iPhone1,2_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
4.0.1 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
4.0.1 (iPhone 4): iPhone3,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw
4.0.2 (iPhone 3G): iPhone1,2_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
4.0.2 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
4.0.2 (iPhone 4): iPhone3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw
4.1.0 (iPhone 3G): iPhone1,2_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.1.0 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.1.0 (iPhone 4): iPhone3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw
4.2.1 (iPhone 3G): iPhone1,2_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
4.2.1 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Restore.ipsw
4.2.1 (iPhone 4): iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
4.2.6 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw
4.3.0 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
4.3.0 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
4.3.1 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.1 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.2 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.3.2 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.2.7 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_4.2.7_8E303_Restore.ipsw
4.2.8 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_4.2.8_8E401_Restore.ipsw
4.3.3 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.3.3 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.2.9 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_4.2.9_8E501_Restore.ipsw
4.3.4 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.4 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.2.10 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw
4.3.5 (iPhone 3GS): iPhone2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
4.3.5 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
5.0 (iPhone 3GS): iPhone2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (iPhone 4S): iPhone4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0.1 (iPhone 3GS): iPhone2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (iPhone 4S) [9A406]: iPhone4,1_5.0.1_9A406_Restore.ipsw
5.1.0 (iPhone 3GS): iPhone2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPhone 4S): iPhone4,1_5.1_9B179_Restore.ipsw
5.1.1 (iPhone 3GS): iPhone2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPhone 4 GSM Build 9B208): iPhone3,1_5.1.1_9B208_Restore.ipsw
5.1.1 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
6.0.0 (iPhone 3GS): iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPhone 4 GSM Rev A): iPhone3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPhone 4S): iPhone4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_6.0_10A405_Restore.ipsw
6.0.0 (iPhone 5 CDMA): iPhone5,2_6.0_10A405_Restore.ipsw
6.0.1 (iPhone 3GS): iPhone2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_6.0.1_10A525_Restore.ipsw
6.0.1 (iPhone 5 CDMA): iPhone5,2_6.0.1_10A525_Restore.ipsw
6.0.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_6.0.2_10A551_Restore.ipsw
6.0.2 (iPhone 5 CDMA): iPhone5,2_6.0.2_10A551_Restore.ipsw
6.1 (iPhone 3GS): iPhone2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_6.1_10B144_Restore.ipsw
6.1 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_6.1_10B142_Restore.ipsw
6.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_6.1_10B143_Restore.ipsw
6.1 (iPhone 5 CDMA): iPhone5,2_6.1_10B143_Restore.ipsw
6.1.1 (iPhone 4S) – iPhone4,1_6.1.1_10B145_Restore.ipsw
6.1.2 (iPhone 3GS): iPhone2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPhone 4S): iPhone4,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPhone 5 CDMA): iPod5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.3 (iPhone 3GS): iPhone2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPhone 4S): iPhone4,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPhone 5 CDMA): iPhone5,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.4 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_6.1.4_10B350_Restore.ipsw
6.1.4 (iPhone 5 CDMA): iPhone5,2_6.1.4_10B350_Restore.ipsw
7.0 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0 (iPhone 4S): iPhone4,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0 (iPhone 5 CDMA): iPhone5,2_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
7.0.1 (iPhone 5c CDMA): iPhone5,4_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
7.0.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
7.0.1 (iPhone 5s CDMA): iPhone6,2_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw
7.0.2 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPhone 4S): iPhone4,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPhone 5 CDMA): iPhone5,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPhone 5c CDMA): iPhone5,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPhone 5s CDMA): iPhone6,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 4 8GB): iPhone3,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 4S): iPhone4,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 4 8GB): iPhone3,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 4S): iPhone4,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.5 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.5_11B601_Restore.ipsw
7.0.5 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.5_11B601_Restore.ipsw
6.1.6 (iPhone 3GS): iPhone2,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 4 8GB): iPhone3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 4S): iPhone4,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.1_11D169_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 4 8GB): iPhone3,2_7.1_11D169_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 4 8GB): iPhone3,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 4 8GB): iPhone3,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 4S): iPhone4,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 4 GSM): iPhone3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 4 8GB): iPhone3,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 7.1.2 (iPhone 4 CDMA): iPhone3,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.0_12A366_Restore.ipsw
iOS 8.0 (iPhone 6): iPhone7,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.1 (iPhone 6): iPhone7,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.0.2 (iPhone 6): iPhone7,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1_12B411_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.1_12B411_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1_12B411_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1_12B411_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.1_12B411_Restore.ipsw
iOS 8.1 (iPhone 6): iPhone7,2_8.1_12B411_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
iOS 8.1.1 (iPhone 6): iPhone7,2_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.2 (iPhone 6): iPhone7,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.1.3 (iPhone 6): iPhone7,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.2 (iPhone 6): iPhone7,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.3 (iPhone 6): iPhone7,2_8.3_12F70_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4 (iPhone 6): iPhone7,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPhone 6+): iPhone7,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 8.4.1 (iPhone 6): iPhone7,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 6): iPhone7,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.0_13A342_Restore.ipsw
iOS 9.0 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.0_13A343_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 6+): iPhone7,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 6): iPhone7,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.0_13A342_Restore.ipsw
iOS 9.0.1 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.0.1_13A405_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (5s GSM): iPhone6,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (5c GSM): iPhone5,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPhone 6): iPhone7,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.0.2 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 6): iPhone7,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.1.0 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 6): iPhone7,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
iOS 9.2 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.2_13C75_Restore.ipswiOS 9.2.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 Build 13D20 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 Build 13D20 (iPhone 6): iPhone7,2_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 Build 13D20 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
iOS 9.2.1 Build 13D20 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E237 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E237 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E237 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3_13E237_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E237 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E237 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3_13E237_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E237 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.3_13E237_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E237 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3_13E237_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E233 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E233 (iPhone 6): iPhone7,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E234 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.3_13E234_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E234 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.3_13E234_Restore.ipsw
iOS 9.3 13E233 (iPhone SE): iPhone8,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 6): iPhone7,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.1 (iPhone SE): iPhone8,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (4S): iPhone4,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 6): iPhone7,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone 6s+): iPhone8,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.2 (iPhone SE): iPhone8,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
iOS 9.3.3 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
iOS 9.3.3 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
iOS 9.3.3 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
iOS 9.3.3 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
iOS 9.3.3 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
iOS 9.3.3 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
iOS 9.3.3 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
iOS 9.3.3 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
iOS 9.3.3 (iPhone 6): iPhone7,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
iOS 9.3.3 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
iOS 9.3.3 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
iOS 9.3.3 (iPhone SE): iPhone8,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 6): iPhone7,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.4 (iPhone SE): iPhone8,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 4S): iPhone4,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 5 GSM): iPhone5,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 5s GSM): iPhone6,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 5c GSM): iPhone5,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 6 Plus): iPhone7,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 6): iPhone7,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 6s): iPhone8,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone 6s Plus): iPhone8,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 9.3.5 (iPhone SE): iPhone8,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
iOS 10.0.1 (iPhone 5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iOS 10.0.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iOS 10.0.1 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iOS 10.0.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iOS 10.0.1 (iPhone 5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iOS 10.0.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iOS 10.0.1 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iOS 10.0.1 (iPhone 6): iPhone_4.7_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iOS 10.0.1 (iPhone 6s): iPhone_4.7_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iOS 10.0.1 (iPhone 6s+): iPhone_5.5_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iOS 10.0.1 (iPhone SE): iPhoneSE_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iOS 10.0.1 (iPhone 7): iPhone9,1_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iOS 10.0.1 (iPhone 7 Plus): iPhone9,2_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
iOS 10.0.2 (iPhone 5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iOS 10.0.2 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iOS 10.0.2 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iOS 10.0.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iOS 10.0.2 (iPhone 5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iOS 10.0.2 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iOS 10.0.2 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iOS 10.0.2 (iPhone 6): iPhone_4.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iOS 10.0.2 (iPhone 6s): iPhone_4.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iOS 10.0.2 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iOS 10.0.2 (iPhone SE): iPhoneSE_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iOS 10.0.2 (iPhone 7): iPhone9,3_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iOS 10.0.2 (iPhone 7+): iPhone9,4_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
iOS 10.0.3 (iPhone 7): iPhone9,1_10.0.3_14A551_Restore.ipsw
iOS 10.0.3 (iPhone 7 Plus): iPhone9,2_10.0.3_14A551_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 6): iPhone_4.7_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 6s): iPhone_4.7_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone SE): iPhoneSE_10.1_14B72_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 7): iPhone_7_10.1_14B72c_Restore.ipsw
iOS 10.1 (iPhone 7 Plus): iPhone_7Plus_10.1_14B72c_Restore.ipsw
iOS 10.1.1 (iPhone 5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
iOS 10.1.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
iOS 10.1.1 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
iOS 10.1.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
iOS 10.1.1 (iPhone 5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
iOS 10.1.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
iOS 10.1.1 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
iOS 10.1.1 (iPhone 6): iPhone_4.7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
iOS 10.1.1 (iPhone 6s): iPhone_4.7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
iOS 10.1.1 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
iOS 10.1.1 (iPhone SE): iPhoneSE_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
iOS 10.1.1 (iPhone 7): iPhone_7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
iOS 10.1.1 (iPhone 7 Plus): iPhone_7Plus_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
iOS 10.2 (iPhone 5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
iOS 10.2 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
iOS 10.2 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
iOS 10.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
iOS 10.2 (iPhone 5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
iOS 10.2 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
iOS 10.2 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_10.2_14C92_Restore.ipsw
iOS 10.2 (iPhone 6): iPhone_4.7_10.2_14C92_Restore.ipsw
iOS 10.2 (iPhone 6s): iPhone_4.7_10.2_14C92_Restore.ipsw
iOS 10.2 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_10.2_14C92_Restore.ipsw
iOS 10.2 (iPhone SE): iPhoneSE_10.2_14C92_Restore.ipsw
iOS 10.2 (iPhone 7): iPhone_7_10.2_14C92_Restore.ipsw
iOS 10.2 (iPhone 7 Plus): iPhone_7Plus_10.2_14C92_Restore.ipsw
iOS 10.2.1 (iPhone 5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
iOS 10.2.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
iOS 10.2.1 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
iOS 10.2.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
iOS 10.2.1 (iPhone 5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
iOS 10.2.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
iOS 10.2.1 (iPhone 6 Pls): iPhone_5.5_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
iOS 10.2.1 (iPhone 6): iPhone_4.7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
iOS 10.2.1 (iPhone 6s): iPhone_4.7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
iOS 10.2.1 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
iOS iOS 10.2.1 (iPhone SE): iPhoneSE_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
iOS 10.2.1 (iPhone 7): iPhone_7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
iOS 10.2.1 (7+): iPhone_7Plus_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
iOS 10.3 (iPhone 5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
iOS 10.3 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
iOS 10.3 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
iOS 10.3 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
iOS 10.3 (iPhone 5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
iOS 10.3 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
iOS 10.3 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_10.3_14E277_Restore.ipsw
iOS 10.3 (iPhone 6): iPhone_4.7_10.3_14E277_Restore.ipsw
iOS 10.3 (iPhone 6s): iPhone_4.7_10.3_14E277_Restore.ipsw
iOS 10.3 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_10.3_14E277_Restore.ipsw
iOS 10.3 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw
iOS 10.3 (iPhone 7): iPhone_7_10.3_14E277_Restore.ipsw
iOS 10.3 (iPhone 7 Plus): iPhone_7Plus_10.3_14E277_Restore.ipsw
iOS 10.3.1 (iPhone 5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
iOS 10.3.1 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
iOS 10.3.1 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
iOS 10.3.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
iOS 10.3.1 (iPhone 5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
iOS 10.3.1 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
iOS 10.3.1 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
iOS 10.3.1 (iPhone 6): iPhone_4.7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
iOS 10.3.1 (iPhone 6s): iPhone_4.7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
iOS 10.3.1 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
iOS 10.3.1 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
iOS 10.3.1 (iPhone 7): iPhone_7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
iOS 10.3.1 (iPhone 7 Plus): iPhone_7Plus_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
iOS 10.3.2 (iPhone 5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
iOS 10.3.2 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
iOS 10.3.2 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
iOS 10.3.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
iOS 10.3.2 (iPhone 5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
iOS 10.3.2 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
iOS 10.3.2 (iPhone 6+): iPhone_5.5_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
iOS 10.3.2 (iPhone 6): iPhone_4.7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
iOS 10.3.2 (iPhone 6s): iPhone_4.7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
iOS 10.3.2 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
iOS 10.3.2 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
iOS 10.3.2 (iPhone 7): iPhone_7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
iOS 10.3.2 (iPhone 7 Plus): iPhone_7Plus_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
iOS 10.3.3 (iPhone 5 GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
iOS 10.3.3 (iPhone 5 GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
iOS 10.3.3 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
iOS 10.3.3 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
iOS 10.3.3 (iPhone 5c GSM): iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
iOS 10.3.3 (iPhone 5c GSM+CDMA): iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
iOS 10.3.3 (iPhone 6+): iPhone_5.5_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
iOS 10.3.3 (iPhone 6): iPhone_4.7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
iOS 10.3.3 (iPhone 6s): iPhone_4.7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
iOS 10.3.3 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
iOS 10.3.3 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
iOS 10.3.3 (iPhone 7 GSM+CDMA): iPhone_7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
iOS 10.3.3 (iPhone 7+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
iOS 11 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11 (iPhone 6): iPhone_4.7_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11 (iPhone 6s): iPhone_4.7_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11 (iPhone 6s+): iPhone_5.5_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11 (iPhone 7 GSM+CDMA): iPhone_7_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11 (iPhone 7+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11 (iPhone 7 GSM): iPhone_7_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11 (iPhone 7+ GSM): iPhone_7Plus_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11: iPhone10,4_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11: iPhone10,5_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11: iPhone10,4_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11: iPhone10,5_11.0_15A372_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone 6): iPhone_4.7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone 6s): iPhone_4.7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone 7 GSM+CDMA): iPhone_7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone 7+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone 7 GSM): iPhone_7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone 7 Plus GSM): iPhone_7Plus_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone 8 GSM+CDMA): iPhone10,4_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone 8 Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone 8 GSM): iPhone10,4_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone 8 Plus GSM): iPhone10,5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.1 (iPhone X GSM): iPhone10,6_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone 6): iPhone_4.7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone 6s): iPhone_4.7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone 6s+): iPhone_5.5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone 7 GSM+CDMA): iPhone_7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone 7 Plus GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone 7 GSM): iPhone_7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone 7 Plus GSM): iPhone_7Plus_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone 8 GSM+CDMA): iPhone10,4_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone 8 Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone 8 GSM): iPhone10,4_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone 8 Plus GSM): iPhone10,5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.1.2 (iPhone X GSM): iPhone10,6_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone 6+): iPhone_5.5_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone 6): iPhone_4.7_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone 6s): iPhone_4.7_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone 7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone 7 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone 7 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone 7 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone 8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone 8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone 8 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone 8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2 (iPhone X GSM): iPhone10,6_11.2_15C114_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone 6): iPhone_4.7_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone 6s): iPhone_4.7_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone 7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone 7 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone 7 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone 7 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone 8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone 8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone 8 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone 8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.1 (iPhone X GSM): iPhone10,6_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone 6): iPhone_4.7_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone 6s): iPhone_4.7_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone 7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone 7 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone 7 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone 7 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone 8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone 8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone 8 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone 8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.2 (iPhone X GSM): iPhone10,6_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone 6): iPhone_4.7_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone 6s): iPhone_4.7_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone 7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone 7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone 7 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone 7+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone 8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone 8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone 8 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone 8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.5 (iPhone X GSM): iPhone10,6_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone 5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone 5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone 6 Plus): iPhone_5.5_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone 6): iPhone_4.7_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone 6s): iPhone_4.7_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone 6s Plus): iPhone_5.5_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone SE): iPhone_4.0_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone 7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone 7 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone 7 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone 7 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone 8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone 8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone 8 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone 8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
iOS 11.2.6 (iPhone X GSM): iPhone10,6_11.2.6_15D100_Restore.ipsw

iPad
11.3.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Air China): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_7,5_iPad_7,6_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad 6 Cellular): iPad_7,5_iPad_7,6_11.3_15E218_Restore.ipsw

Προηγούμενες εκδόσεις :
3.2.0: iPad1,1_3.2_7B367_Restore.ipsw
3.2.1: iPad1,1_3.2.1_7B405_Restore.ipsw
3.2.2: iPad1,1_3.2.2_7B500_Restore.ipsw
4.2.1: iPad1,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw
4.3.0 (iPad 1): iPad1,1_4.3_8F190_Restore.ipsw
4.3.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3_8F191_Restore.ipsw
4.3.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3_8F191_Restore.ipsw
4.3.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3_8F191_Restore.ipsw
4.3.1 (iPad 1): iPad1,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.1_8G4_Restore.ipsw
4.3.2 (iPad 1): iPad1,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.3.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.3.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.2_8H7_Restore.ipsw
4.3.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.2_8H8_Restore.ipsw
4.3.3 (iPad 1): iPad1,1_4.3.3_8J3_Restore.ipsw
4.3.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.3.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.3.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.3_8J2_Restore.ipsw
4.3.4 (iPad 1): iPad1,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.4 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.4 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.4 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.5 (iPad 1): iPad1,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
4.3.5 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
4.3.5 (iPad 2 GSM): iPad2,2_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
4.3.5 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_4.3.5_8L1_Restore.ipsw
5.0 (iPad 1): iPad1,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.0_9A334_Restore.ipsw
5.0.1 (iPad 1): iPad1,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.0.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 1): iPad1,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 2 Unknown): iPad2,4_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 1): iPad1,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 2 New): iPad2,4_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
5.1.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 2 New): iPad2,4_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.0_10A406_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (iPad 3,4): iPad3,4_6.0_10A407_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 2 New): iPad2,4_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.0.1_10A523_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 4): iPad3,5_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw
6.0.1 (iPad 4): iPad3,6_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw
6.0.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.0.2_10A550_Restore.ipsw
6.0.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_6.0.2_10A8500_Restore.ipsw
6.0.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_6.0.2_10A8500_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 2 New): iPad2,4_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_6.1_10B141_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad 2 New): iPad2,4_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.1.2_10B146_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
6.1.2 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_6.1.2_10B147_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 2 New): iPad2,4_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad Mini GSM): iPad2,6_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 3 GSM): iPad3,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 4 GSM): iPad3,5_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
6.1.3 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_6.1.3_10B329_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad 2 New): iPad2,4_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.0_11A465_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 2 New): iPad2,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.2 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.0.2_11A501_Restore.ipsw
7.0.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.0.3_11B511_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 2 New): iPad2,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.4 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 2 New): iPad2,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.0.6 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.0.6_11B651_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 2 New): iPad2,4_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad Air Unknown): iPad4,3_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.0 (iPad Mini 2 Unknown): iPad4,6_7.1_11D167_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 2 New): iPad2,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad Air China): iPad4,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_7.1.1_11D201_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 2 New): iPad2,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad Air Cellular): iPad4,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad Air China): iPad4,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
7.1.2 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_7.1.2_11D257_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 2 New): iPad2,4_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad Air China): iPad4,3_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.0_12A365_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 2 New): iPad2,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad Air China): iPad4,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.0.1_12A402_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 2 New): iPad2,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad Air China): iPad4,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.0.2 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.0.2_12A405_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 2 New): iPad2,4_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Air China): iPad4,3_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.1_12B410_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 2 New): iPad2,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Air China): iPad4,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
8.1.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 2 New): iPad2,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Air China): iPad4,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.1.1_12B435_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw
8.1.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.1.1_12B436_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 2 New): iPad2,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Air China): iPad4,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.1.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 2 New): iPad2,4_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Air China): iPad4,3_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.2.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.2_12D508_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 2 New): iPad2,4_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Air China): iPad4,3_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.3.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.3_12F69_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 2 New): iPad2,4_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Air China): iPad4,3_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.4_12H143_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 2 New): iPad2,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Air China): iPad4,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
8.4.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw
9.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad 2 New): iPad2,4_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Air China): iPad4,3_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.0_13A344_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.0_13A340_Restore.ipsw
9.0 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.0_13A340_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 2 New): iPad2,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad 4 GSM+CDMA): iPad3,6_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Air China): iPad4,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 2 New): iPad2,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Air China): iPad4,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.0.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 2 New): iPad2,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Air China): iPad4,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (): iPad6,7_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.1.0 (): iPad6,8_9.1_13B143_Restore.ipsw
9.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad 2 New): iPad2,4_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Air China): iPad4,3_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.2_13C75_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 2 New): iPad2,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Air China): iPad4,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.2.1_13D15_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.2.1 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.2.1_13D20_Restore.ipsw
9.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Air China): iPad4,3_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.3_13E233_Restore.ipsw
9.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3_13E234_Restore.ipsw
9.3 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3_13E234_Restore.ipsw
9.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3_13E236_Restore.ipsw
9.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad Air China): iPad4,3_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3_13E237_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Air China): iPad4,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Air China): iPad4,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3.2_13F72_Restore.ipsw
9.3.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3.2_13F72_Restore.ipsw

9.3.3 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Air China): iPad4,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.3 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Air China): iPad4,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.4 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 2 Wi-Fi): iPad2,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 2 GSM): iPad2,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 2 CDMA): iPad2,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 2 New): iPad2,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 3 Wi-Fi): iPad3,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 3 CDMA): iPad3,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 3 GSM): iPad3,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini Wi-Fi): iPad2,5_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini GSM): iPad2,6_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini CDMA): iPad2,7_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 4 Wi-Fi): iPad3,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 4 GSM): iPad3,5_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad3,6_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Air Wi-Fi): iPad4,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Air Cellular): iPad4,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad4,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini 2 Cellular): iPad4,5_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Air China): iPad4,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini 2 China): iPad4,6_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad4,7_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini 3 Cellular): iPad4,8_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini 3 China): iPad4,9_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad5,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Air 2 Cellular): iPad5,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad5,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Mini 4 Cellular): iPad5,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Pro Wi-Fi): iPad6,7_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Pro Cellular): iPad6,8_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPad6,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
9.3.5 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPad6,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Air China): iPad_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.0.1_14A403_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Air China): iPad_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.0.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (1.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1 (iPad Air China): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.0 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.1_14B72_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air China): iPad_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air China): iPad_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.1.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw
10.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Air China): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.2_14C92_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Air China): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.2.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw
10.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Air China): iPad_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad 5 Wi-F): iPad_6,11_iPad_6,12_10.3_14E277_Restore.ipsw 10.3 (iPad 5 Cellular): iPad_6,11_iPad_6,12_10.3_14E277_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Air China): iPad_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad 5 Cellular): iPad_6,11_iPad_6,12_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_6,11_iPad_6,12_10.3.1_14E304_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Air China): iPad_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3.2_14F91_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad 5 Cellular): iPad_6,11_iPad_6,12_10.3.2_14F90_Restore.ipsw
10.3.2 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_6,11_iPad_6,12_10.3.2_14F90_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad 4 Wi-Fi): iPad_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad 4 GSM): iPad_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad 4 GSM_CDMA): iPad_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Air China): iPad_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_6,11_iPad_6,12_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad 5 Cellular): iPad_6,11_iPad_6,12_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_7,1_iPad_7,2_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_7,1_iPad_7,2_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_7,3_iPad_7,4_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
10.3.3 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_7,3_iPad_7,4_10.3.3_14G60_Restore.ipsw
11 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Air China): iPad_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.0_15A372_Restore.ipsw
11 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.0_15A372_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Air China): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.0.1_15A402_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Air China): iPad_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.2 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.0.2_15A421_Restore.ipsw
11.0.3 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (6+): iPhone_5.5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (6): iPhone_4.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (6s): iPhone_4.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (6s+): iPhone_5.5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (SE): iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (7 GSM+CDMA): iPhone_7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (7+ GSM+CDMA): iPhone_7Plus_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (7 GSM): iPhone_7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (7+ GSM): iPhone_7Plus_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (8 GSM+CDMA): iPhone10,4_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone10,5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (8 GSM): iPhone10,4_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (8 Plus GSM): iPhone10,5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Air China): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.0.3 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.0.3_15A432_Restore.ipsw
11.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Air China): iPad_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.1_15B93_Restore.ipsw
11.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.1_15B101_Restore.ipsw
11.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.1_15B101_Restore.ipsw
11.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.1_15B101_Restore.ipsw
11.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.1_15B101_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Air China): iPad_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.1.1_15B150_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Air China): iPad_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.1.2 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.1.2_15B202_Restore.ipsw
11.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Air China): iPad_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.2_15C114_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Air China): iPad_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.2.1_15C153_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Air China): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Air China): iPad_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.5 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.2.5_15D60_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Air China): iPad_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.2.6 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.2.6_15D100_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Air China): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_7,5_iPad_7,6_11.3_15E216_Restore.ipsw
11.3.0 (iPad 6 Cellular): iPad_7,5_iPad_7,6_11.3_15E218_Restore.ipsw

-||-

 Τελευταία άρθρα στην κατηγορία

Στείλετε στο Twitter

Ψαχνεις κατι?

Χρησιμοποιησε την φορμα απο κατω για να ψαξεις το site:

Ακομα δεν βρηκες αυτο που εψαχνες? Ασε ενα σχολιο η επικοινωνησε μαζι μου!

Ημερολόγιο

Δεκέμβριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Νοέ    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
WordPress主题
θέμα βασισμένο στο iΒlog Pro με πολλές αλλαγές όμως :) για σελιδα και οχι αρθρο