πρόσφατα άρθρα

[iframe: src=”http://www.iyannis.gr/online” frameborder=”0″ width=”550″ height=”330″ scrolling=”no”]

Firmware

v1.0.0 iPhone1,1_1.0_1A543a_Restore.ipsw

v1.0.1 iPhone1,1_1.0.1_1C25_Restore.ipsw

v1.0.2 iPhone1,1_1.0.2_1C28_Restore.ipsw

v1.1.1 iPhone1,1_1.1.1_3A109a_Restore.ipsw

v1.1.2 iPhone1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw

v1.1.3 iPhone1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw

v1.1.4 iPhone1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw

v2.0 iPhone1,2_2.0_5A347_Restore.ipsw (iPhone 3G)

v2.0 iPhone1,2_2.0_5A347_Restore.ipsw (1st gen iPhone)

v2.0.1 iPhone1,2_2.0.1_5B108_Restore.ipsw (iPhone 3G)

v2.0.1 iPhone1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw (1st gen iPhone)

v2.0.2 iPhone1,2_2.0.2_5C1_Restore.ipsw (iPhone 3G)

v2.0.2 iPhone1,1_2.0.2_5C1_Restore.ipsw (1st gen iPhone)

v2.1 iPhone1,2_2.1_5F136_Restore.ipsw (iPhone 3G)

v2.1 iPhone1,1_2.1_5F136_Restore.ipsw (1st gen iPhone)

v2.2 iPhone1,2_2.2_5G77_Restore.ipsw (iPhone 3G)

v2.2 iPhone1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw (1st gen iPhone)

v2.2.1 iPhone1,2_2.2.1_5H11_Restore.ipsw (iPhone 3G)

v2.2.1 iPhone1,1_2.2.1_5H11_Restore.ipsw (1st gen iPhone)

v3.0 iPhone2,1_3.0_7A341_Restore.ipsw (iPhone 3GS)

v3.0 iPhone1,2_3.0_7A341_Restore.ipsw (iPhone 3G)

v3.0 iPhone1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw (1st gen iPhone)

v3.0.1 iPhone2,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw (iPhone 3GS)

v3.0.1 iPhone1,2_3.0.1_7A400_Restore.ipsw (iPhone 3G)

v3.0.1 iPhone1,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw (1st gen iPhone)

v3.1 iPhone2,1_3.1_7C144_Restore.ipsw (iPhone 3GS)

v3.1 iPhone1,2_3.1_7C144_Restore.ipsw (iPhone 3G)

v3.1 iPhone1,1_3.1_7C144_Restore.ipsw (1st gen iPhone)

v3.1.2 iPhone2,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw (iPhone 3GS)

v3.1.2 iPhone1,2_3.1.2_7D11_Restore.ipsw (iPhone 3G)

v3.1.2 iPhone1,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw (1st gen iPhone)

v3.1.3 iPhone2,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw (iPhone 3GS)

v3.1.3 iPhone1,2_3.1.3_7E18_Restore.ipsw (iPhone 3G)

v3.1.3 iPhone1,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw (1st gen iPhone)

v3.2 iPad1,1_3.2_7B367_Restore.ipsw (iPad)

iOS 4 iPhone3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw (iPhone 4)

iOS 4 iPhone2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw (iPhone 3GS)

iOS 4 iPhone1,2_4.0_8A293_Restore.ipsw (iPhone 3G)

v3.2.1 iPad1,1_3.2.1_7B405_Restore.ipsw (iPad)

iOS 4.0.1 iPhone3,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw (iPhone 4)

iOS 4.0.1 iPhone2,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw (iPhone 3GS)

iOS 4.0.1 iPhone1,2_4.0.1_8A306_Restore.ipsw (iPhone 3G)

iOS 4.0.2 iiPhone3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw (iPhone 4)

iOS 4.0.2 iPhone2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw (iPhone 3GS)

iOS 4.0.2 iPhone1,2_4.0.2_8A400_Restore.ipsw (iPhone 3G)

iOS 4.0.2 iPod3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw (iPod Touch 3G)

iOS 4.0.2 iPod2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw (iPod Touch 2G)

v3.2.2 iPad1,1_3.2.2_7B500_Restore.ipsw (iPad)

iOS 4.1 iPhone3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw (iPhone 4)

iOS 4.1 iPhone2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw (iPhone 3GS)

iOS 4.1 iPhone1,2_4.1_8B117_Restore.ipsw (iPhone 3G)

iOS 4.1 iAppleTV2,1_4.2_8C150_Restore.ipsw (AppleTV)

iOS 4.2.1 iPhone1,2_4.2.1_8C148_Restore.ipsw (iPhone 3G)

iOS 4.2.1 iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Restore.ipsw (iPhone 3GS)

iOS 4.2.1 iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw (iPhone 4)

iOS 4.2.1 iPad1,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw (iPad)

iOS 4.3 iPhone2,1_4.3_8F190_Restore.ipsw (iPhone 3GS)

iOS 4.3 iPhone3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw (iPhone 4)

iOS 4.3 iPad1,1_4.3_8F190_Restore.ipsw (iPad)

iOS 4.3 AppleTV2,1_4.3_8F191m_Restore.ipsw (AppleTV)

iOS 4.3.1 iPhone2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw (iPhone 3GS)

iOS 4.3.1 iPhone3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw (iPhone 4)

iOS 4.3.1 iPad1,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw (iPad)

iOS 4.3.1 iPad2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw (iPad 2 WiFi)

iOS 4.3.1 iPad2,2_4.3.1_8G4_Restore.ipsw (iPad 2 3G & WiFi)

iOS 4.3.1 AppleTV2,1_4.3_8F202_Restore.ipsw (AppleTV)

iOS 4.3.2 iPhone2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw (iPhone 3GS)

iOS 4.3.2 iPhone3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw (iPhone 4)

iOS 4.3.2 iPad1,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw (iPad)

iOS 4.3.2 iPad2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw (iPad 2 WiFi)

iOS 4.3.2 iPad2,2_4.3.2_8H7_Restore.ipsw (iPad 2 3G & WiFi)

iOS 4.3.3 iPhone2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw (iPhone 3GS)

iOS 4.3.3 iPhone3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw (iPhone 4)

iOS 4.3.3 iPad1,1_4.3.3_8J3_Restore.ipsw (iPad)

iOS 4.3.3 iPad2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw (iPad 2 WiFi)

iOS 4.3.3 iPad2,2_4.3.3_8J2_Restore.ipsw (iPad 2 3G & WiFi)

iOS 4.3.4 iPhone2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw (iPhone 3GS)

iOS 4.3.4 iPhone3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw (iPhone 4)

iOS 4.3.4 iPad1,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw (iPad)

iOS 4.3.4 iPad2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw (iPad 2 WiFi)

iOS 4.3.4 iPad2,2_4.3.4_8K2_Restore.ipsw (iPad 2 3G & WiFi)

iOS 4.3.5 iPhone2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw (iPhone 3GS)

iOS 4.3.5 iPhone3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw (iPhone 4)

iOS 4.3.5 iPad1,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw (iPad)

iOS 4.3.5 iPad2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw (iPad 2 WiFi)

iOS 4.3.5 iPad2,2_4.3.5_8L1_Restore.ipsw (iPad 2 3G & WiFi)

iOS 5 iPhone2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw (iPhone 3GS)

iOS 5 iPhone3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw (iPhone 4)

iOS 5 iPad1,1_5.0_9A334_Restore.ipsw (iPad)

iOS 5 iPad2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw (iPad 2 WiFi)

iOS 5 iPad2,2_5.0_9A334_Restore.ipsw (iPad 2 3G & WiFi)

iOS 5 iPod3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw (iPod Touch 3G)

iOS 5 iPod4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw (iPod Touch 4G)

iOS 4.4 AppleTV2,1_4.4_9A334v_Restore.ipsw (Apple TV 2G)

iOS 4.4.1 AppleTV2,1_4.4.1_9A335a_Restore.ipsw (Apple TV 2G)

iOS 4.4.2 AppleTV2,1_4.4.2_9A336a_Restore.ipsw (Apple TV 2G)

iOS 4.4.3 AppleTV2,1_4.4.3_9A405l_Restore.ipsw (Apple TV 2G)

iOS 4.4.4 AppleTV2,1_4.4.4_9A406a_Restore.ipsw (Apple TV 2G)

iOS 5.0 AppleTV2,1_5.0_9B179b_Restore.ipsw (Apple TV 2G)

iOS 5.0 AppleTV3,1_5.0_9B179b_Restore.ipsw (Apple TV 3G)

iOS 5.0.1 iPhone2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw (iPhone 3GS)

iOS 5.0.1 iPhone3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw (iPhone 4)

iOS 5.0.1 iPhone4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw (iPhone 4S)

iOS 5.0.1 iPad1,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw (iPad)

iOS 5.0.1 iPad2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw (iPad 2 WiFi)

iOS 5.0.1 iPad2,2_5.0.1_9A405_Restore.ipsw (iPad 2 3G & WiFi)

iOS 5.1 iPhone2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw (iPhone 3GS)

iOS 5.1 iPhone3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw (iPhone 4)

iOS 5.1 iPhone4,1_5.1_9B179_Restore.ipsw (iPhone 4S)

iOS 5.1 iPad1,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw (iPad)

iOS 5.1 iPad2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw (iPad 2 WiFi)

iOS 5.1 iPad2,2_5.1_9B176_Restore.ipsw (iPad 2 3G & WiFi)

iOS 5.1 iPad3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw (iPad 3 WiFi)

iOS 5.1 iPad3,2_5.1_9B176_Restore.ipsw (iPad 3 4G & WiFi)

iOS 5.1.1 iPhone2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw (iPhone 3GS)

iOS 5.1.1 iPhone3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw (iPhone 4 – build 9B206)

iOS 5.1.1 iPhone3,1_5.1.1_9B208_Restore.ipsw (iPhone 4 – build 9B208)

iOS 5.1.1 iPhone4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw (iPhone 4S)

iOS 5.1.1 iPad1,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw (iPad)

iOS 5.1.1 iPad2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw (iPad 2 WiFi)

iOS 5.1.1 iPad2,2_5.1.1_9B206_Restore.ipsw (iPad 2 3G & WiFi)

iOS 5.1.1 iPad2,4_5.1.1_9B206_Restore.ipsw (iPad 2.4)

iOS 5.1.1 iPad3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw (iPad 3 WiFi)

iOS 5.1.1 iPad3,2_5.1.1_9B206_Restore.ipsw (iPad 3 4G & WiFi)

iOS 5.0.2 (5.1.1) AppleTV2,1_5.0.2_9B830_Restore.ipsw (Apple TV 2G)

iOS 5.0.2 (5.1.1) AppleTV3,1_5.0.2_9B830_Restore.ipsw (Apple TV 3G)

iOS 6 iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw (iPhone 3GS)

iOS 6 iPhone3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw (iPhone 4)

iOS 6 iPhone3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw (iPhone 4 – 3.2)

iOS 6 iPhone4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw (iPhone 4S)

iOS 6 iPad2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw (iPad 2 WiFi)

iOS 6 iPad2,2_6.0_10A403_Restore.ipsw (iPad 2 3G & WiFi)

iOS 6 iPad2,4_6.0_10A403_Restore.ipsw (iPad 2.4)

iOS 6 iPad3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw (iPad 3 WiFi)

iOS 6 iPad3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw (iPad 3 4G & WiFi)

iOS 5.1 AppleTV2,1_5.1_10A406e_Restore.ipsw (Apple TV 2G)

iOS 5.1 AppleTV3,1_5.1_10A406e_Restore.ipsw (Apple TV 3G)

iOS 6.0.1 iPhone2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw (iPhone 3GS)

iOS 6.0.1 iPhone3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw (iPhone 4)

iOS 6.0.1 iPhone3,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw (iPhone 4 – 3.2)

iOS 6.0.1 iPhone4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw (iPhone 4S)

iOS 6.0.1 iPhone5,1_6.0.1_10A525_Restore.ipsw (iPhone 5)

iOS 6.0.1 iPad2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw (iPad 2 WiFi)

iOS 6.0.1 iPad2,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw (iPad 2 3G & WiFi)

iOS 6.0.1 iPad2,4_6.0.1_10A523_Restore.ipsw (iPad 2.4)

iOS 6.0.1 iPad3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw (iPad 3 WiFi)

iOS 6.0.1 iPad3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw (iPad 3 4G & WiFi)

iOS 6.0.1 iPad3,4_6.0.1_10A523_Restore.ipsw (iPad 4 WiFi)

iOS 6.0.1 iPad3,5_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw (iPad 4 4G & WiFi)

iOS 6.0.1 iPad2,5_6.0.1_10A523_Restore.ipsw (iPad mini WiFi)

iOS 6.0.1 iPad2,6_6.0.1_10A8426_Restore.ipsw (iPad mini 4G & WiFi)

iOS 6.0.2 iPhone5,1_6.0.2_10A551_Restore.ipsw (iPhone 5)

iOS 6.0.2 iPad2,5_6.0.2_10A550_Restore.ipsw (iPad mini WiFi)

iOS 6.0.2 iPad2,6_6.0.2_10A8500_Restore.ipsw (iPad mini 4G & WiFi)

iOS 6.1 iPhone2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw (iPhone 3GS)

iOS 6.1 iPhone3,1_6.1_10B144_Restore.ipsw (iPhone 4)

iOS 6.1 iPhone3,2_6.1_10B144_Restore.ipsw (iPhone 4 – 3.2)

iOS 6.1 iPhone4,1_6.1_10B142_Restore.ipsw (iPhone 4S)

iOS 6.1 iPhone5,1_6.1_10B143_Restore.ipsw (iPhone 5 – A1428)

iOS 6.1 iPhone5,2_6.1_10B143_Restore.ipsw (iPhone 5 – A1429)

iOS 6.1 iPad2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw (iPad 2 Wi-Fi)

iOS 6.1 iPad2,2_6.1_10B141_Restore.ipsw (iPad 2 3G & WiFi)

iOS 6.1 iPad2,4_6.1_10B141_Restore.ipsw (iPad 2.4)

iOS 6.1 iPad3,1_6.1_10B141_Restore.ipsw (iPad 3 WiFi)

iOS 6.1 iPad3,2_6.1_10B141_Restore.ipsw (iPad 3 4G & WiFi – 3.2)

iOS 6.1 iPad3,3_6.1_10B141_Restore.ipsw (iPad 3 4G & WiFi – 3.3)

iOS 6.1 iPad3,4_6.1_10B141_Restore.ipsw (iPad 4 WiFi)

iOS 6.1 iPad3,5_6.1_10B141_Restore.ipsw (iPad 4 4G & WiFi – 3.5)

iOS 6.1 iPad3,6_6.1_10B141_Restore.ipsw (iPad 4 4G & WiFi – 3.6)

iOS 6.1 iPad2,5_6.1_10B141_Restore.ipsw (iPad mini Wi-Fi)

iOS 6.1 iPad2,6_6.1_10B141_Restore.ipsw (iPad mini 4G & WiFi – 2.6)

iOS 6.1 iPad2,7_6.1_10B141_Restore.ipsw (iPad mini 4G & WiFi – 2.7)

iOS 5.2 AppleTV2,1_5.2_10B144b_Restore.ipsw (Apple TV 2G)

iOS 5.2 AppleTV3,1_5.2_10B144b_Restore.ipsw (Apple TV 3G)

iOS 5.2 AppleTV3,2_5.2_10B144b_Restore.ipsw (Apple TV 3G – 3.2)

iOS 6.1.1 iPhone4,1_6.1.1_10B145_Restore.ipsw (iPhone 4S)

iOS 6.1.2 iPhone2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (iPhone 3GS)

iOS 6.1.2 iPhone3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (iPhone 4)

iOS 6.1.2 iPhone3,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (iPhone 4 – 3.2)

iOS 6.1.2 iPhone4,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (iPhone 4S)

iOS 6.1.2 iPhone5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (iPhone 5 – A1428)

iOS 6.1.2 iPhone5,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (iPhone 5 – A1429)

iOS 6.1.2 iPad2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (iPad 2 Wi-Fi)

iOS 6.1.2 iPad2,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (iPad 2 3G & WiFi)

iOS 6.1.2 iPad2,4_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (iPad 2.4)

iOS 6.1.2 iPad3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (iPad 3 WiFi)

iOS 6.1.2 iPad3,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (iPad 3 4G & WiFi – 3.2)

iOS 6.1.2 iPad3,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (iPad 3 4G & WiFi – 3.3)

iOS 6.1.2 iPad3,4_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (iPad 4 WiFi)

iOS 6.1.2 iPad3,5_6.1.2_10B147_Restore.ipsw (iPad 4 4G & WiFi – 3.5)

iOS 6.1.2 iPad3,6_6.1.2_10B147_Restore.ipsw (iPad 4 4G & WiFi – 3.6)

iOS 6.1.2 iPad2,5_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (iPad mini Wi-Fi)

iOS 6.1.2 iPad2,6_6.1.2_10B147_Restore.ipsw (iPad mini 4G & WiFi – 2.6)

iOS 6.1.2 iPad2,7_6.1.2_10B147_Restore.ipsw (iPad mini 4G & WiFi – 2.7)

iOS 6.1.3 iPhone2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw (iPhone 3GS)

iOS 6.1.3 iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw (iPhone 4)

iOS 6.1.3 iPhone3,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw (iPhone 4 – 3.2)

iOS 6.1.3 iPhone4,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw (iPhone 4S)

iOS 6.1.3 iPhone5,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw (iPhone 5 – A1428)

iOS 6.1.3 iPhone5,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw (iPhone 5 – A1429)

iOS 6.1.3 iPad2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw (iPad 2 Wi-Fi)

iOS 6.1.3 iPad2,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw (iPad 2 3G & WiFi)

iOS 6.1.3 iPad2,4_6.1.3_10B329_Restore.ipsw (iPad 2.4)

iOS 6.1.3 iPad3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw (iPad 3 WiFi)

iOS 6.1.3 iPad3,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw (iPad 3 4G & WiFi – 3.2)

iOS 6.1.3 iPad3,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw (iPad 3 4G & WiFi – 3.3)

iOS 6.1.3 iPad3,4_6.1.3_10B329_Restore.ipsw (iPad 4 WiFi)

iOS 6.1.3 iPad3,5_6.1.3_10B329_Restore.ipsw (iPad 4 4G & WiFi – 3.5)

iOS 6.1.3 iPad3,6_6.1.3_10B329_Restore.ipsw (iPad 4 4G & WiFi – 3.6)

iOS 6.1.3 iPad2,5_6.1.3_10B329_Restore.ipsw (iPad mini Wi-Fi)

iOS 6.1.3 iPad2,6_6.1.3_10B329_Restore.ipsw (iPad mini 4G & WiFi – 2.6)

iOS 6.1.3 iPad2,7_6.1.3_10B329_Restore.ipsw (iPad mini 4G & WiFi – 2.7)

iOS 5.2.1 AppleTV2,1_5.2.1_10B329a_Restore.ipsw (Apple TV 2G)

iOS 5.2.1 AppleTV3,1_5.2.1_10B329a_Restore.ipsw (Apple TV 3G)

iOS 5.2.1 AppleTV3,2_5.2.1_10B329a_Restore.ipsw (Apple TV 3G – 3.2)

iOS 6.1.4 iPhone5,1_6.1.4_10B350_Restore.ipsw (iPhone 5 – A1428)

iOS 6.1.4 iPhone5,2_6.1.4_10B350_Restore.ipsw (iPhone 5 – A1429)

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

YouTube
YouTube