Mac Mini M2 Pro

Το Mac mini M2 Pro με 16 GB μνήμης σημείωσε βαθμολογία 1.952 single core, ενώ η βαθμολογία πολλαπλών πυρήνων ήταν 15.013, δηλαδή πάνω από το 50 % ταχύτερη σε σύγκριση με τη βαθμολογία του M1 mini.