η Ιστορία του Command key

Tο «κουμπί της Apple” Όταν πατηθεί σε συνδυασμό με ένα άλλο κουμπί, επιλέγει την αντίστοιχη εντολή μενού. Απο την άλλη η εντολή μενού εμφανίζει το σύμβολο του command key στη δεξιά πλευρά της, για να συνδέσει το κλειδί με την εντολή. Στήν αρχή της σχεδίασης αυτό το κουμπί ήταν το logo της Apple με αποτέλεσμα… Συνεχίστε να διαβάζετε το η Ιστορία του Command key

Δημοσιεύθηκε την
Κατηγοριοποιημένα ως Apple Με ετικέτα:

η Ιστορία του Command key

Tο «κουμπί της Apple” Όταν πατηθεί σε συνδυασμό με ένα άλλο κουμπί, επιλέγει την αντίστοιχη εντολή μενού. Απο την άλλη η εντολή μενού εμφανίζει το σύμβολο του command key στη δεξιά πλευρά της, για να συνδέσει το κλειδί με την εντολή. Στήν αρχή της σχεδίασης αυτό το κουμπί ήταν το logo της Apple με αποτέλεσμα… Συνεχίστε να διαβάζετε το η Ιστορία του Command key

YouTube
YouTube